sobota, 13 stycznia 2018

POLSKI SYSTEM AZYLOWY opracowanie 2014 r.

O polskim systemie azylowym przeczytasz praktycznie wszystko w opracowaniu poniżej. Jest to źródło informacji zarówno dla osób ubiegających się o azyl w Rzeczypospolitej Polskiej ale także dla prawników i działaczy społecznych. Warto zauważyć, że obywatele wielu państw nadużywają prawa azylowego i jest to obecnie problem, jaki Unia Europejska nadużywa w relacji do Rzeczpospolitej Polskiej. - Jednak reguły prawne są jasno określone i warto je znać. 


źródło:

PDF do pobrania w całości (stron 404)


Mając na uwadze prawo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do decydowania o tym kogo uważają za azylanta i w jakich granicach przyznawany jest społeczny mandat zaufania - warto jest studiować prawo związane z przyznawaniem azylu w Polsce. - Jeżeli po lekturze dostrzegasz wady lub braki prawne albo uważasz, że należy to prawo moderować poprawiając jego wartość - masz przede wszystkim prawo pisania petycji albo zwracania się do posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - do klubu parlamentarnego albo nawet do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Nikt nie może zmusić obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do narzucanych przez Unię Europejską warunków azylowych - ale każdy Polak może troszczyć się o bezpieczeństwo społeczne w oparciu o politykę azylową. 
"Polska Mapa Międzynarodowych Konwencji Praw Człowieka" stan prawny na dzień 30 września 2013 r.

Praw człowieka jest tak wiele - że łamane są nagminnie przez sądy, organa ścigania a przede wszystkim przez polityków - chociaż przecież nie tylko - bo człowiek człowiekowi wilkiem. źródło:

PDF do pobrania w całości (stron 80)


Warto tą publikację posiadać w zasobach domowych - warto też dzielić się taką wiedzą - bo jednostka, bo rodzina - ma prawo do ochrony praw przed łamaniem praw gwarantowanych konwencją. 


"Zarys problematyki reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ" P. Pacuła

Bezpieczeństwo na świecie czy też porządek świata według planu realizowanego od II wojny światowej? - ONZ jako organ ustanowiony na zasadzie umowy mocarstw, które zdominowały ekonomię światową przy pomocy wojen i podboju bogatych w złoża mineralne części świata oraz podział produkcji żywności w oparciu o przyrost naturalny ludności. 

Jednak porządku prawnego rządzącego obecnie w XXI wieku nie da się zmienić podbojami - gdyż wojny przybierają bardzo dramatyczny obraz i krzywdzą ludzi nie będących stronami konfliktów zbrojnych a szczególnie cierpią na tym dzieci.

Jak będzie działała Rada Bezpieczeństwa ONZ w najbliższych dekadach? - Czy uda się zapanować nad lokalnymi konfliktami wojennymi i czy Unia Europejska oprze się konfliktom zbrojnym na własnym terytorium? Tak wiele do przemyślenia i tak nie wiele szans na pokojowe istnienie świata w najbliższym stuleciu.

Polecam lekturę, która daje wiele do myślenia.

źródło:

PDF do pobrania w całości